Xe tự lái và đạo đức

Xe tự lái và vấn đề đạo đức

Bạn đã nghe về xe tự lái chưa? Đó là những chiếc ô tô có thể tự lái mà không cần tài xế. Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề đạo đức, đó là ô tô tự lái không thể đưa ra quyết định dựa trên đạo đức như con người. Ví dụ, nếu ô tô tự lái phải lựa chọn giữa va chạm vào một người đi bộ hoặc đâm vào một rào chắn, quyết định của nó có thể không giống như quyết định của một tài xế con người dựa trên đạo đức.

Teal Modern Creative Resume by Hien Nguyen

[button size=”medium” style=”success” text=”Các khoá đào tạo” link=”https://laixethanhphat.com/index.php/khoa-hoc/”]

Bài mới

Liên hệ

Click or drag a file to this area to upload.