HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỦ TỤC XIN CẤP LẠI BIỂN SỐ XE BỊ MẤT

Bước 1: Các cá nhân hay tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ cần thiết theo pháp luật quy định.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe của Công An khu vực sở tại nơi bạn đang sinh sống.

Phía cơ quan nhà nước sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ như sau:

  • Nếu hồ sơ đã hoàn tất đầy đủ, hợp lệ và chính xác, thì sẽ ghi và giao giấy hẹn cho chủ xe.
  • Trong trường hợp nếu như hồ sơ còn thiếu hoặc chưa chính xác, thì cán hộ sẽ có nghĩa vụ phải hướng dẫn rõ ràng cho người đến nộp hồ sơ để hoàn tất cho đúng thời gian theo quy định.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

 Chủ xe giao giấy hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Thành phần của 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
c) Chứng từ lệ phí trước bạ.
d) Chứng từ nguồn gốc của xe.
đ) Giấy tờ của chủ xe.

Bài mới

Liên hệ

Click or drag a file to this area to upload.