BÀI THI MÔ PHỎNG

Bài thi môn phỏng và hướng dẫn xử lý các tình huống trong bài thi mô phỏng b2

Bài thi mô phỏng! Chúng tôi cung cấp cho các bạn một số lưu ý để làm bài thi mô phỏng trong kỳ thi sát hạch giấy phép lái. Nội dung bao gồm 120 tình huống mô phỏng và đặc điểm nhận dạng, xử lý tình huống trong bài thi.

[pdf-embedder url=”https://laixethanhphat.com/wp-content/uploads/2023/05/120-tinh-huong-nguy-hiem.pdf” title=”120 tinh huong nguy hiem”]

[button size=”medium” style=”success” text=”CÁC KHOÁ HỌC” link=”https://laixethanhphat.com/index.php/khoa-hoc/”]

[button size=”medium” style=”white” text=”ĐĂNG KÝ” link=”https://laixethanhphat.com/index.php/lien-he/”]

[follow facebook=”http://www.facebook.com/laixethanhphat” email=”@laixethanhphat.com”]

Bài mới

Liên hệ

Click or drag a file to this area to upload.